Hòn Đảo Đen – Black Island ()


 

Những bí mật đen tối của một hòn đảo dường như yên bình đang đe dọa nuốt chửng một học sinh mồ côi khi cậu phát triển gần gũi với một giáo viên mới bí ẩn.

Mở rộng
[X]
[X]