Ảo Mộng Ma Quái – Fever Dream ()


 

Nó sẽ kể câu chuyện đầy ám ảnh về những linh hồn tan vỡ, chất độc, thảm họa môi trường và tâm linh lờ mờ, và những mối quan hệ ràng buộc cha mẹ với con cái.

Mở rộng
[X]
[X]