Hồi Ký Belfast – Belfast ()


 

Một cậu bé và gia đình Belfast thuộc tầng lớp lao động của mình trải qua những năm đầy biến động vào cuối những năm 1960.

Mở rộng
[X]
[X]