Chế Độ Anh Hùng – Hero Mode ()


 

Một thiên tài lập trình tuổi teen chỉ có 30 ngày để tạo ra trò chơi điện tử vĩ đại nhất thế giới hoặc gia đình anh ta mất tất cả. Không áp lực.

Mở rộng
[X]
[X]