Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ – The Dragon Tomb: Ancient Legend ()


 

Bốn đào kép “Sinh Đán Tịnh Sửu” do Lưu Cẩm Châu cầm đầu, vì cứu ân sư Viên Chấn mất tích mà không thể không bước vào hành trình thám mộ tìm người vô cùng nguy hiểm.

Mở rộng
[X]
[X]