Hai vị vua của Jo’Burg (Phần 2) – Kings of Jo’burg (Season 2) ()


 

Anh em nhà Masire thống trị thế giới tội phạm ngầm của Johannesburg, nhưng lời nguyền siêu nhiên trong gia đình và mê hồn trận của sự phản bội đe dọa hủy hoại họ.

Mở rộng
[X]
[X]