Giả Chết – Play Dead ()


 

Chloe giả chết để đánh cắp bằng chứng từ nhà xác. Nhân viên điều tra sử dụng nhà xác làm bình phong cho một cơ sở kinh doanh bệnh hoạn và xoắn xuýt. Một trò chơi mèo vờn chuột đáng sợ diễn ra khi Chloe tìm hiểu về người chết nhiều hơn những gì cô mặc cả. Sinh viên khoa tội phạm học Chloe giả chết để đột nhập vào nhà xác nhằm lấy lại bằng chứng buộc em trai cô có liên quan đến một tội ác sai trái. Khi vào bên trong, cô nhanh chóng biết được rằng Điều tra viên đáng sợ sử dụng nhà xác làm bình phong cho một cơ sở kinh doanh bệnh hoạn và xoắn xuýt. Khi trò chơi mèo vờn chuột đáng sợ xảy ra, Isabel sẽ phát hiện ra rằng điều đáng sợ nhất ở nhà xác không phải là người chết, mà là người sống.

Mở rộng
[X]
[X]