Cư Dân Ma Quái – The Inhabitant ()


 

Một loạt các sự kiện siêu nhiên tiết lộ một sự thật đen tối đằng sau một thiếu niên bị dày vò.

Mở rộng
[X]
[X]