Định Mệnh: Winx Saga (Phần 2) – Fate: The Winx Saga (Season 2) ()


 

Một bản chuyển thể người thật của Nickelodeon’s Winx Club (2004). Nó theo sau Bloom khi cô thích nghi với cuộc sống ở Thế giới khác, nơi cô phải học cách kiểm soát sức mạnh phép thuật nguy hiểm của mình.

Mở rộng
[X]
[X]