Xác Sống (Phần 11) – The Walking Dead (Season 11) ()


 

Cảnh sát phó Rick Grimes tỉnh dậy sau cơn hôn mê và biết được thế giới đang đổ nát và phải lãnh đạo một nhóm người sống sót để duy trì sự sống.

Mở rộng
[X]
[X]