Đột Nhập – Breaking (892) ()


 

Một cựu chiến binh thủy quân lục chiến phải đối mặt với những thách thức về tinh thần và cảm xúc khi anh ta cố gắng tái hòa nhập với cuộc sống thường dân.

Mở rộng
[X]
[X]