Phỏng Vấn Ma Cà Rồng (Phần 1) – Interview with the Vampire (Season 1) ()


 

Dựa trên cuốn tiểu thuyết mang tính biểu tượng của Anne Rice, hãy theo dõi câu chuyện sử thi của Louis de Pointe về tình yêu, máu và sự nguy hiểm của sự bất tử, như đã kể với nhà báo Daniel Molloy.

Mở rộng
[X]
[X]