Chuyện Văn Phòng (Phần 9) – The Office (Season 9) ()


 

Phim mô phỏng về một nhóm nhân viên văn phòng điển hình, trong đó ngày làm việc bao gồm những xung đột về cái tôi, hành vi không phù hợp và sự tẻ nhạt.

Mở rộng
[X]
[X]