Chúng Tôi Kiểm Soát Thành Phố Này (Phần 1) – We Own This City (Season 1) ()


 

Kể câu chuyện về sự thăng trầm của Đội Đặc nhiệm Truy tìm Súng của Sở Cảnh sát Baltimore và sự thối nát xung quanh nó.

Mở rộng
[X]
[X]