Vật Chất Tối Của Ngài (Phần 3) – His Dark Material (Season 3) ()


 

Một cô gái trẻ được định sẵn để giải phóng thế giới của mình khỏi sự kìm kẹp của Magisterium, thứ đàn áp mối quan hệ của mọi người với ma thuật và linh hồn động vật của họ được gọi là daemon.

Mở rộng
[X]
[X]