Chờ Đợi Cơn Mưa – Waiting For Rain (Endless Rain) ()


 

Về một người đàn ông và một người phụ nữ nhớ nhau nhưng không thể gặp nhau. Young Ho, một thanh niên đã cố gắng nhiều lần để vào đại học, không có bất kỳ mục tiêu đặc biệt nào trong cuộc sống và bắt đầu trao đổi thư từ với ai đó.

Mở rộng
[X]
[X]