Hành Động Vượt Ngục 2 – Breakout Brothers 2 ()


 

Ho Chun, một doanh nhân trẻ, bị tống vào tù. Bằng cách thực hiện triết lý của mình trong thế giới kinh doanh rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề, Ho Chun cung cấp cho Big Roller, Kin-Tin, Scar và Ho-Ching một số tiền đáng kể để hỗ trợ anh ta vượt ngục.

Mở rộng
[X]
[X]