Chú Chó Charlie – 777 Charlie ()


 

Dharma bị mắc kẹt với lối sống tiêu cực và cô đơn của mình và dành mỗi ngày trong sự thoải mái của sự cô đơn của mình. Một chú chó con tên là Charlie bước vào cuộc sống của anh ấy và cho anh ấy một cái nhìn mới về nó.

Mở rộng
[X]
[X]