Câu Truyện Kinh Dị Mỹ (Phần 2) – American Horror Stories (Season 2) ()


 

Một loạt tuyển tập gồm các tập độc lập đi sâu vào thần thoại, truyền thuyết và truyền thuyết kinh dị.

Mở rộng
[X]
[X]