Bộ Ngắt Mạch (Phần 1) – Circuit Breakers (Season 1) ()


 

Hãy theo dõi tuyển tập tương lai khi nó giải quyết các vấn đề của trẻ em qua lăng kính khoa học viễn tưởng. Nhưng không phải mọi thứ đều như vẻ ngoài, và sự tò mò của họ dẫn đến sự hỗn loạn.

Mở rộng
[X]
[X]