Thế Giới Viễn Tây (Phần 4) – Westworld (Season 4) ()


 

Tại nơi giao nhau giữa tương lai gần và quá khứ được tưởng tượng lại, hãy chờ đợi một thế giới mà ở đó mọi khẩu vị của con người đều có thể được thưởng thức mà không có hậu quả.

Mở rộng
[X]
[X]