Batman: Vạch Trần Sự Thật – The Batman ()


 

Khi Riddler, một kẻ giết người hàng loạt tàn bạo, bắt đầu sát hại các nhân vật chính trị quan trọng ở Gotham, Batman buộc phải điều tra sự tham nhũng tiềm ẩn của thành phố và đặt câu hỏi về sự tham gia của gia đình anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]