Bardo, Ký Sự Giả Về Đôi Chút Sự Thật – Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths ()


 

Một nhà báo kiêm nhà làm phim tài liệu được đánh giá cao trải qua hành trình nội tâm hoành tráng để chấp nhận quá khứ, hiện tại và bản sắc của mình.

Mở rộng
[X]
[X]