Đó Là Tình Yêu – That’s Amor ()


 

Sau khi công việc và mối quan hệ của cô đổ vỡ vào cùng một ngày, Sofia bắt đầu lại từ đầu và gặp một đầu bếp người Tây Ban Nha bảnh bao, người có thể là nguyên liệu còn thiếu của cô.

Mở rộng
[X]
[X]