Một nhà văn đến từ thành phố New York cố gắng giải quyết vụ giết một cô gái mà anh ta đã kết nối và đi xuống phía nam để điều tra hoàn cảnh về cái chết của cô ấy và khám phá những gì đã xảy ra với cô ấy.

Mở rộng
[X]
[X]