Một con khỉ đột tên là Ivan cố gắng ghép nối quá khứ của mình với sự giúp đỡ của một con voi tên Stella khi chúng ấp ủ kế hoạch thoát khỏi nơi bị giam cầm.

Mở rộng
[X]
[X]