Bánh Xe Của Vận Mệnh Và Kỳ Ảo – Wheel of Fortune and Fantasy ()


 

Một mối tình tay ba bất ngờ, một cái bẫy dụ dỗ thất bại và một cuộc gặp gỡ kết quả từ một sự hiểu lầm, được kể trong ba chuyển động để khắc họa ba nhân vật nữ và lần theo quỹ đạo giữa lựa chọn và hối tiếc của họ.

Mở rộng
[X]
[X]