One Piece Movie 15: Red – One Piece Film: Red ()


 

Lần đầu tiên, Uta – ca sĩ được yêu thích nhất trên thế giới – sẽ bộc lộ bản thân với thế giới tại một buổi hòa nhạc trực tiếp. Giọng nói mà cả thế giới chờ đợi sắp vang lên.

Mở rộng
[X]
[X]