Bác Sĩ Ngoài Hành Tinh (Phần 2) – Resident Alien (Season 2) ()


 

Một người ngoài hành tinh rơi xuống đất mang danh tính của một bác sĩ ở thị trấn nhỏ Colorado và dần dần bắt đầu vật lộn với tình thế khó xử về mặt đạo đức trong nhiệm vụ bí mật của anh ta trên Trái đất.

Mở rộng
[X]
[X]