Liu Ying là người hầu gái của Xia Hou Xue, tình cờ gặp một con rắn. Liu Ying cứu nó mà không nhận ra rằng con rắn là một con rồng ngàn năm tuổi được gọi là Yu Chi Long Yan. Để trả nợ, Yu Chi Long Yan đưa Liu Ying đi nhưng dẫn đến một sự hiểu lầm. Xia Xue Huo đi tìm Yu Chi Long Yan và chạm trán với một con quỷ sói. Để thực hiện mong muốn của Liu Ying, Yu Chi Longyan hứa sẽ giải cứu Xia Xue Hou và bảo vệ cô ấy trong ba kiếp ngay cả khi anh ấy âm thầm ở bên cạnh Liu Ying. Mãi đến kiếp thứ tư khi Liu Ying tái sinh thành Gu Qing Yan, cô ấy mới bắt đầu biết về sự tồn tại của Yu Chi Long Yan.

Mở rộng
[X]
[X]