Argentina, 1985 – Argentina, 1985 ()


 

Một nhóm luật sư đảm nhận những người đứng đầu chế độ độc tài quân sự đẫm máu của Argentina trong những năm 1980 trong cuộc chiến chống lại tỷ lệ cược và chạy đua với thời gian.

Mở rộng
[X]
[X]