Anh Em Người Máy Siêu Khổng Lồ (Phần 1) – Super Giant Robot Brothers (Season 1) ()


 

Khi cuộc cãi vã dừng lại, cuộc chiến bắt đầu! Anh em người máy Shiny và Thunder cùng nhà phát minh tài ba của họ phải bảo vệ Trái Đất khi quái vật không gian tấn công.

Mở rộng
[X]
[X]