Dragon Age: Xá tội (Phần 1) – Dragon Age: Absolution (Season 1) ()


 

Khi sức mạnh to lớn đang bị đe dọa, một nhóm gồm những kẻ lạc loài phải hợp sức để cướp một cổ vật từ tay pháp sư hiểm ác. Phim dựa trên thương hiệu trò chơi điện tử của BioWare.

Mở rộng
[X]
[X]