800 Mét (Phần 1) – 800 Meters (Season 1) ()


 

Năm 2017, Tây Ban Nha hứng chịu 2 vụ tấn công khủng bố do các thành viên trẻ trong cộng đồng gây ra. Tại sao lại thế? Loạt phim sắc sảo này điều tra chân tướng sự việc.

Mở rộng
[X]
[X]