Cuộc Giao Dịch (Phần 1) – The Exchange (Season 1) ()


 

Hai phụ nữ bắt đầu tiên phong trong thị trường chứng khoán khốc liệt của Kuwait những năm 1980 rồi xóa bỏ định kiến giới đầy sai lầm của thị trường này. Phim dựa trên sự kiện thật.

Mở rộng
[X]
[X]