365 Ngày Tiếp Theo – The Next 365 Days ()


 

Mối quan hệ giữa Laura và Massimo trở nên mông lung khi cả hai tìm cách vượt qua nỗi đa nghi, còn Nacho đầy kiên trì lại đang cố chia cắt họ.

Mở rộng
[X]
[X]