Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Thánh Hỏa Hùng Phong – New Kung Fu Cult Master ⅠⅠ ()


 

Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung ra mắt năm 1961, xoay quanh cuộc đời Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với bốn cô gái. Bên cạnh đó là âm mưu, thủ đoạn của các phe phái nhằm chiếm đoạt hai báu vật đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên.

Mở rộng
[X]
[X]