Xóa Sổ Kinh Thánh – Assassin 33 A.d. ()


 

Khi đang nghiên cứu, một nhóm thiên tài trẻ tuổi vô tình tình cờ phát hiện ra một âm mưu khủng bố bí mật nhằm tạo ra cỗ máy thời gian để quay ngược thời gian và thay đổi lịch sử.

Mở rộng
[X]
[X]