Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát – Where the Crawdads Sing ()


 

Một người phụ nữ lớn lên trong đầm lầy của miền Nam sâu thẳm trở thành nghi phạm trong vụ giết người đàn ông mà cô từng có quan hệ.

Mở rộng
[X]
[X]