Xà Đảo Kinh Hoàng – Snake Lady ()


 

Nhiều năm sau khi chuyển đến một thị trấn hẻo lánh, cựu cảnh sát Pipa bị kéo trở lại thế giới đen tối mà cô nghĩ rằng mình đã bỏ lại phía sau khi một xác chết xuất hiện trong khu nhà của cô.

Mở rộng
[X]
[X]