Vương Triều Cuối Cùng (Phần 5) – The Last Kingdom (Season 5) ()


 

Khi Alfred Đại đế bảo vệ vương quốc của mình khỏi những kẻ xâm lược Bắc Âu, Uhtred – sinh ra là người Saxon nhưng được nuôi dưỡng bởi người Viking – tìm cách đòi lại quyền khai sinh của tổ tiên mình.

Mở rộng
[X]
[X]