Vùng Đất Nguyên Thuỷ (Phần 2) – La Brea (Season 2) ()


 

Một hố sụt khổng lồ mở ra một cách bí ẩn ở Los Angeles, chia cắt một phần của một gia đình trong một thế giới nguyên sinh không thể giải thích, cùng với một nhóm người lạ tuyệt vọng.

Mở rộng
[X]
[X]