Vùng Đất Nguyên Thủy (Phần 1) – La Brea (Season 1) ()


 

Một hố sụt khổng lồ mở ra một cách bí ẩn ở Los Angeles, chia cắt một phần của một gia đình trong một thế giới nguyên sinh không thể giải thích được, cùng với một nhóm người xa lạ.

Mở rộng
[X]
[X]