Vũ Khí Bí Mật Của Hitler – Berenshtein (1944: Hitler’s Secret Weapon) ()


 

Người cuối cùng trong số những người theo đảng phái vĩ đại, người đã định vị “vũ khí kỳ diệu” của Hitler, quay trở lại cuộc chiến đã cướp đi cảm xúc và danh tính của ông ta, nhưng không cướp đi được giá trị làm người của ông ta.

Mở rộng
[X]
[X]