Vụ Cướp – Vault ()


 

Vault kể câu chuyện về một nhóm tội phạm nhỏ vào năm 1975, những người cố gắng thực hiện vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ: đánh cắp hơn 30 triệu đô la từ Mafia ở bang nhỏ nhất của liên minh, Rhode Island.

Mở rộng
[X]
[X]