Vốn Liếng Con Người – Human Capital ()


 

Cuộc sống của hai gia đình khác nhau va chạm khi con cái của họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm dẫn đến một tai nạn thương tâm.

Mở rộng
[X]
[X]