Vỏ Bọc Thợ Săn – Day Shift ()


 

Một người cha làm việc chăm chỉ, cổ hủ, người chỉ muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đứa con gái 8 tuổi nhanh trí của mình. Công việc dọn dẹp hồ bơi ở Thung lũng San Fernando trần tục của anh là bình phong cho nguồn thu nhập thực sự của anh: săn và giết ma cà rồng.

Mở rộng
[X]
[X]