Vỏ Bọc Ma: SAC_2045 Chiến Tranh Trường Kỳ – Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War ()


 

Vào năm 2045, lính đánh thuê điều khiển học Motoko Kusanagi quay trở lại Phần 9 để đối mặt với một mối đe dọa mới nguy hiểm: những người sau khi chết. Bản tóm tắt có thời lượng dài của phần đầu tiên của Ghost in the Shell: SAC_2045.

Mở rộng
[X]
[X]