Vikrant Rona – VR (Vikrant Rona) ()


 

Gần nửa thế kỷ trước, một ngôi làng hẻo lánh nằm giữa rừng mưa nhiệt đới bắt đầu chứng kiến ​​một loạt các sự kiện không thể giải thích được mà họ cho là siêu nhiên.

Mở rộng
[X]
[X]