Một bộ phim hành động có chỉ số octan cao, trong đó một điều tra viên đặc biệt được giao cho một vụ án Giết người hàng loạt, anh ta phát hiện ra vụ án không giống như nó có vẻ và dẫn đến con đường này sẽ chỉ kết thúc bằng một cuộc chiến giữa tất cả những người có liên quan.

Mở rộng
[X]
[X]